AirTeq software

Met onze software is het mogelijk om:

  • CO2-waarden, temperatuur en relatieve vochtigheid te meten en op te slaan
  • Direct advies te ontvangen over te nemen maatregelen in ruimten
  • CO2-waarden direct te analyseren
  • Temperatuur direct te analyseren
  • Inzichten te verkrijgen in de werking van de verwarming op momenten dat u niet thuis bent
  • Nieuwe functies automatisch bij te werken
  • Inzicht te verkrijgen in al uw locaties via één aanmeldpunt
  • Automatisch samenvattingen te creëren en deze te versturen per mail (dagelijks, wekelijks, maandelijks)
  • Gegevens over installatie, onderhoud en filtervervanging te verzamelen in één logboek

Opgelet: wij kunnen niet garanderen dat deze software ook compatibel is met andere sensoren.


Nederlands